قوانین و مقررات

وب سایت گروه ابرار تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.